Informatie

Hier kun je interessante informatie vinden betreffende het Rijbewijs en het verkeer. Tevens biedt de Rijscholengids diverse praktische en handige plaatsen op het net, waar je als gebruiker ongetwijfeld veel aan zult hebben. Heb je ook een handige pagina of informatie? Laat het ons dan even weten middels de keuze "aanmelden"

 
Rijschool kiezen
Wees kritisch bij het kiezen van een rijschool. Een goede rij-opleiding is een veilige basis voor de rest van uw verblijf op de weg.
Het gaat erom dat u leert rijden en niet dat u even het rijbewijs haalt.

De ene rijschool geeft veel meer 'waar voor uw geld' dan de andere. Hieronder staan enkele vragen die u kunt stellen.

» Hoeveel kandidaten slagen bij de rijschool van uw keuze?
Iedere rijschool krijgt daarvan jaarlijks een overzicht van het CBR.

» Maakt de rijschool bij de rijlessen steeds gebruik van een instructiekaart?
Op zo'n kaart wordt de voortgang van de rij-opleiding bijgehouden.

» Geeft de rijschool ook theorie-onderwijs?
Theorielessen volgen bij een rijschool vergroot in het algemeen de kans om te slagen voor een theorie-examen.
Schaf tevens een goed theorieboek aan; de rijschool kan u daarbij adviseren.

» Biedt de rijschool de mogelijkheid van een tussentijdse toets?
Het afleggen van een Tussentijdse Toets (rijtest) bij het CBR verhoogt de kans dat u slaagt voor het rijexamen.

» Wat kost een rijles?
Vergelijk de prijzen van verschillende rijscholen.
Houd daarbij rekening met de duur van de lessen: 45, 50 of 60 minuten.
En let vooral op de kwaliteit. Slechte lessen kunnen ertoe leiden dat u meer lessen krijgt dan u voor het examen nodig hebt; dat kost meer tijd en meer geld.


Informeer eveneens welke afspraken er zijn bij het uitvallen van een rijles, een instructeur of een lesauto. Zijn er bijvoorbeeld plaatsvervangers of vervangende lesauto's voorhanden? Krijgt u uw lesgeld terug? Bestaat er de mogelijkheid een les in te halen als u er één afzegt?

Bron: CBR

 
Tussentijdse toets
Wie voor het auto- of motorexamen in opleiding is, kan de opgedane kennis en vaardigheden tussentijds testen met een proef (Tussentijdse Toets). Uit ervaring blijkt dat u met zo'n toets meer kans hebt voor het rij-examen te slagen. Bovendien kunt u tijdens de toets vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende examen.

De Tussentijdse Toets is ongeveer tien Euro goedkoper dan het examen. Het motorexamen duurt tien minuten korter en is ongeveer tien Euro goedkoper als bij de Tussentijdse Toets het onderdeel voertuigbeheersing voldoende wordt beoordeeld. In dat geval hebt u voor dat onderdeel vrijstelling bij het examen.

De Tussentijdse Toets wordt, net als een examen, afgenomen door een examinator van het CBR. De instructeur rijdt altijd mee.

In principe komen tijdens de toets alle onderdelen van het rijexamen aan de orde. Daardoor kunt u alvast wennen aan de examensituatie. En krijgt u adviezen van de examinator en de rij-instructeur voor het vervolg van de opleiding.

Het CBR raadt u aan de toets op ongeveer tweederde van de rij-opleiding af te leggen. De rijschool kan hierover meer vertellen.
 
 
Verklaring van geschiktheid
Iedereen die examen doet bij het CBR moet een Verklaring van geschiktheid hebben. Daarvoor vult u een Eigen verklaring in. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De Eigen verklaring kunt u kopen bij de rijscholen, de gemeenten, de ANWB en het CBR.

Indien u één of meer vragen op de Eigen verklaring met 'ja' beantwoordt, moet een arts er een aantekening op zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog.

Als uit de aantekening op de Eigen verklaring en/of het rapport van de specialist blijkt dat u geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen, dan krijgt u zo snel mogelijk bericht dat u de aanvraag voor het praktijkexamen kunt indienen. Slechts in een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd of wordt iemand medisch niet geschikt verklaard een auto of motor te besturen.

Indien u twijfels of vragen hebt over de medische geschiktheid, stuur dan voordat u begint met rijlessen een Eigen verklaring in, samen met een Afschrift van de Persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen. Overleg eventueel met de keurend arts. Schrijf bovenaan het formulier 'Informatie Eigen verklaring'.

Bron: CBR
 


 
 
Algemene Informatie
Zowel voor het autorijbewijs als voor het motorrijbewijs moet u een theorie- en een praktijkexamen afleggen. De minimumleeftijd voor deze examens is 18 jaar. Dat geldt ook voor de rijlessen.

Als u slaagt voor het theorie-examen, ontvangt u een theoriecertificaat. Dat certificaat moet u aan het begin van het praktijkexamen kunnen tonen aan de examinator; het is uw toegangsbewijs voor het praktijkexamen.

Het theorie-certificaat blijft een jaar geldig. Als u binnen dat jaar niet bent geslaagd voor het praktijkexamen, moet u opnieuw een theorie-examen afleggen.

Als u slaagt voor het praktijkexamen, ontvangt u een Verklaring van rijvaardigheid. Deze verklaring blijft een half jaar geldig.


Bron: CBR
   
Het rijbewijs halen  
Het rijbewijs halen, dat wil haast iedereen. Elk jaar doen honderdduizenden kandidaten examen bij het CBR voor het auto- of het motorrijbewijs. In juni 1996 is daar het theorie-examen voor het bromfietscertificaat bijgekomen.

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) bekijkt of u goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van uzelf en voor anderen een grote rol. Als uw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, ontvangt u een Verklaring van rijvaardigheid.

Het CBR gaat ook na of u lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, krijgt u een gezondheidsverklaring, de zogeheten Verklaring van geschiktheid.

Met de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid vraagt u bij de gemeente waar u woont het rijbewijs aan. Om voor het rijbewijs in aanmerking te komen moet u op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.

Bron: CBR

 
Praktijkexamen voor de personenauto
Voor de praktijkexamens heeft het CBR ruim vijftig examenplaatsen, verspreid over heel Nederland. Meestal voor de personenauto wordt het examen afgenomen in de examenplaats dichtbij uw woonplaats. Maar u mag ook in andere CBR-vestigingen examen doen.

De aanvraag van het praktijkexamen wordt verzorgd door uw rijschool. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Het praktijkexamen voor personenauto's (categorie B) duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Vraag de eigen instructeur om mee te rijden. Meestal kan dat.

In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer vijfentwintig meter. Vervolgens vraagt de examinator u een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto. Dan begint de rit.

De examinator let op een aantal onderwerpen zoals uw beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. U wordt uiteindelijk beoordeeld op examenonderdelen zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen. Er zijn in totaal twaalf examenonderdelen.

U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of u voldoende in huis hebt om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijgt u het uitslagformulier mee, zodat u de gegevens met uw instructeur voor de vervolglessen kunt bespreken.

Als u bent geslaagd, krijgt u meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid. Met deze twee documenten, twee pasfoto's en het vereiste geld kunt u het rijbewijs bij het gemeentehuis in uw woonplaats afhalen.
 

 

 
Gehandicapten
Met een lichamelijke handicap kunt u meestal gewoon rijden, vaak met behulp van een aangepast vervoermiddel. De gehandicapte bestuurder moet wel aan dezelfde
rijvaardigheidseisen kunnen voldoen als ieder ander. De aanpassingsdeskundige van het CBR helpt daarbij, bijvoorbeeld met adviezen over technische aanpassingen aan de auto.

Dit gebeurt in overleg met onder meer gespecialiseerde rijscholen en aanpassingsbedrijven. Deze service van het CBR zit inbegrepen in de prijs van een Eigen verklaring. Het is verstandig contact op te nemen met de aanpassingsdeskundige van het CBR vóór het begin van de rijlessen.Verdere informatie over mogelijke aanpassingen voor gehandicapten staat in een speciale brochure, verkrijgbaar bij alle vestigingen.

Indien u twijfels of vragen hebt over de medische geschiktheid, stuur dan voordat u begint met rijlessen een Eigen verklaring in, samen met een Afschrift van de Persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen. Overleg eventueel met de keurend arts. Schrijf bovenaan het formulier 'Informatie Eigen verklaring'.

Bron: CBR
 
 
 
Theorie examen

Theorie-examen kunt u op verschillende tijden afleggen in één van de circa dertig theoriecentra van het CBR. Uw rijschool kan het examen reserveren. Eventueel kunt u dat ook zelf doen.

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen, waarvan u er minimaal 45 goed moet beantwoorden. De vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties die worden vertoond op grote tv-monitoren. U beantwoordt de vragen met ja of nee, met behulp van een Ja-knop en een Nee-knop in de tafel.

Het examen duurt in totaal ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie voor en na de examenvragen. De computer stelt binnen een kwartier de uitslag vast. Als u slaagt, krijgt u het theorie-certificaat meteen mee.

Het CBR neemt ook theorie-examens af in het Engels en het Turks. Dat gebeurt met een hele groep tegelijk. Ook kunt u individueel een mondeling examen afleggen met behulp van een tolk, die u zelf moet inhuren. Voor een theorie-examen in een andere taal en een individueel examen betaalt u een toeslag aan het CBR.

Bron: CBR

 

 

Theorie examen voor brom- en snorfiets

Als u na 31 mei 1980 bent geboren en bromfiets of snorfiets wilt gaan rijden, moet u eerst een theorie-examen afleggen. Wie al een rijbewijs heeft hoeft geen certificaat te hebben. Voor het theorie-examen staan circa dertig theoriecentra van het CBR tot uw beschikking. Het is aan te bevelen theorielessen bij een rijschool van uw keuze te volgen.
Wees kritisch bij het kiezen van een rijschool. De rijschool kan u opgeven voor het examen. Eventueel kunt u zich ook zelf opgeven bij het CBR

Voor het bromfietstheorie-examen moet u het volgende bij u hebben:
* een theorie-examenkaart voor de bromfiets (te koop bij de rijschool of aan het loket van het theoriecentrum van het CBR)
* een recente pasfoto (kleur of zwart-wit)
* een geldig legitimatiebewijs, zoals een Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart, gemeentelijke identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Theorie-examens voor bromfietsers en snorfietsers worden op dezelfde manier gereserveerd en afgelegd als bij automobilisten en motorrijders. Kandidaten moeten zestien jaar of ouder zijn. Wie slaagt, krijgt meteen het bromfietscertificaat. Dat moet u bij u dragen als u op een brom- of snorfiets rijdt. Het blijft levenslang geldig.

Bron: CBR

 
Praktijkexamen voor de motor
Het praktijkexamen voor de motor is gesplitst in een lichte categorie (A-beperkt) en een zware categorie (A zonder beperkingen) voor de motor.

Als u jonger bent dan 21 jaar, moet u het examen afleggen op een lichte motor met een vermogen van minder dan vijfendertig kW. De cilinderinhoud van deze motor moet meer dan 120 cc zijn en hij moet minstens honderd kilometer per uur kunnen rijden. Bent u 21 jaar of ouder, dan mag u kiezen of u het examen wilt afleggen op een lichte motor of een zware. Zo'n zware motor moet een vermogen hebben van vijfendertig kW of meer.

Als u slaagt voor een examen op een lichte motor, krijgt u (ongeacht uw leeftijd) een rijbewijs A met een beperkte bevoegdheid. U mag dan twee jaar lang alleen rijden met een motor met een vermogen van hoogstens vijfentwintig kW en hoogstens 0.16 kw per kilo ledig gewicht. Pas na twee jaar mag u overstappen op een zwaardere motor; daar hoeft u niet opnieuw examen voor te doen.

Slaagt u voor een examen op een zware motor, dan krijgt u een rijbewijs A zonder beperkingen. U mag daarmee direct op elke motor rijden.

Het praktijkexamen voor de motor duurt in totaal 65 minuten. Het gedeelte in en bij het examencentrum is bijna hetzelfde als bij het examen voor personenauto's. Eerst hebt u een inleidend gesprek met de examinator in het examencentrum. Dan volgen op het parkeerterrein de ogentest en een aantal voorbereidings- en controlehandelingen aan de examenmotor.

Daarna gaat de examenrit van start, u op de motor en de examinator en rij-instructeur in een auto. De examinator let onder meer op uw kijkgedrag, de plaats op de weg en of u voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. Verder legt u tijdens de rit vier bijzondere verrichtingen af voor het examenonderdeel voertuigbeheersing.

Dit onderdeel moet voldoende zijn om het examen te kunnen voortzetten. Als u tijdens een Tussentijdse Toets vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen hebt gekregen, duurt het examen tien minuten korter en is ongeveer tien Euro goedkoper.

De afsluiting van het motorexamen in het examencentrum is weer hetzelfde als bij het auto-examen.
 
 
Links
File info
Route planner
Verkeersborden